Právní služby

Rodinné právo

  • zastupování v řízení o rozvod manželství

  • zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem ( svěření dítěte do výchovy, stanovení výživného)

  • zastupování v řízení o výživné na děti (zletilé, nezletilé), manžela/manželku, rozvedeného manžela/manželku

  • vypořádání společného jmění manželů ( dohody o vypořádání společného jmění manželů)