Právní služby

Pracovní právo

  • poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance

  • sepisování a posuzování pracovně právních dokumentů ( pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, apod.)

  • právní pomoc při změnách a rozvazování pracovního poměru (změny pracovní smlouvy, výpověď, dohoda, okamžité zrušení pracovního poměru, apod.)

  • uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru ( žaloby o neplatnost rozvázání pracovního poměru)

  • náhrada škody – pracovní úrazy, nemoci z povolání