Právní služby

Ostatní služby

  • zastupování v řízení před obchodním rejstříkem, katastrálním úřadem, živnostenským úřadem, stavebním úřadem

  • zastupování v insolvenčním řízení jak na straně úpadce, tak na straně věřitele ( insolvenční návrhy, přihlášky do insolvenčního řízení, zastupování klienta ve věřitelským výborech, zastupování v incidenčních sporech, apod.)

  • advokátní úschovy peněz – jsou-li finanční prostředky složeny do advokátní úschovy, mají smluvní strany jistotu, že druhá smluvní strany splní svou povinnosti vyplývající ze smlouvy ( např. z kupní smlouvy o převodu nemovitosti). Advokátní úschova je založena smlouvou uzavřenou mezi advokátem a oběma smluvními stranami ( tj. např. kupující a prodávající), která podrobně upravuje postup a podmínky pro složení a výplatu finančních prostředků z účtu úschov advokáta