Právní služby

Obchodní právo

  • zakládání obchodních společností

  • změny ve vlastnické struktuře obchodních společností ( převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku

  • právní pomoc při organizaci valných hromad

  • likvidace obchodních společností včetně řízení před rejstříkovým soudem

  • vyhotovování a posuzování obchodních smluv ( např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o zprostředkování apod.)

  • zajišťování pohledávek ( zástavy, ručení, postoupení pohledávky, apod.)

  • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku ( soudní i mimosoudní vymáhání)

  • problematika cenných papírů (směnky a šeky)

  • zastupování při jednáních s obchodními partnery a dalšími právními subjekty