Právní služby

Advokátní kancelář JUDr. Hana Cejnková poskytuje generální právní služby se zaměřením zejména na právo obchodní, občanské, rodinné a pracovní jak právnickým osobám, tak i fyzickým osobám.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby při přípravě smluvních dokumentů i jiných právních úkonů, stejně jako v případě uplatňování nároků z nich plynoucích před obecnými i rozhodčími soudy. Advokátní kancelář zastupuje klienta i při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě i dalšímu subjekty, je-li to pro řešení konkrétního případu nutné.

Advokátní kancelář se při své činnosti zaměřuje na vyjednávání sporných otázek, a to jak ve fázi smluvní, tak i při pokusech o smírní řešení sporů s cílem předejít řešení sporu soudní cestou.