Odměna

Odměňování advokátů se řídí zejména zákonem o advokacii (zák.č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků) a advokátním tarifem (vyhl.č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků). Ve smyslu výše uvedených předpisů je možné využít časovou odměnu ( hodinová sazba), paušální odměnu, mimosmluvní odměnu a odměnu s podílem na hodnotě věci. Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. soudní a správní poplatky, cestovní náhrady, náklady na znalecké posudky a překlady). Na klientem požadovanou právní službu je uzavřena smlouva, v níž je určen po dohodě s klientem druh odměny. Při převzetí zastoupení je klient informován o předpokládaném rozsahu práce advokátky, o nákladech a hotových výdajích, které bude muset klient vynaložit na vyřízení věci. Advokátka je oprávněna požadovat složení zálohy.