Odměna

Mimosmluvní odměna

Poskytnuté právní služby lze účtovat dle advokátního tarifu. Mimosmluvní odměna se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Co se rozumí úkonem právní služby stanoví advokátní tarif.