Odměna

Časová odměna

Je používána nejběžněji. Odměna za právní služby je stanovena počtem hodin, které advokát skutečně stráví při vyřízení věci pro klienta, přičemž je aplikována hodinová sazba v rozpětí od 1.200,- Kč do 2.500,-Kč. Konkrétní hodinová sazba se sjednává zejména s ohledem na právní a věcnou náročnost poskytované služby, ale i na finanční možnosti klienta. Klientovi je účtován skutečně strávený čas na vyřízení věci.