Odměna

Podílová odměna

Podílová odměna je stanovena po dohodě s klientem podílem na výsledku věci, tj. např. určité procento z přiznaného nároku.