Právní služby

Občanské právo

  • kompletní právní servis při převodech nemovitostí (kupní, darovací, směnné smlouvy) včetně advokátní úschovy včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, jednání s katastrálním úřadem

  • smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy a dohody o společném užívání nemovitostí

  • zastupování v řízení před katastrálním úřadem

  • nájmy bytů, nebytových prostor, nemovitostí (nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce)

  • smlouvy o půjčce

  • připomínkování a sepisování veškerých smluv, právní posouzení již uzavřených smluv

  • zajišťování pohledávek ( zástavy, ručení, zajišťovací převody práva, postoupení pohledávky)

  • vymáhání pohledávek

  • náhrady škody, škoda na zdraví a ztížení společenského uplatnění, uplatňování nároku na náhradu škody

  • dědické právo